søndag 2. april 2017

mandag 6. mars 2017

ÅRSMØTE i STORSJØEN FISKEFORENING

ÅRSMØTE i STORSJØEN FISKEFORENING avholdes på Mistra Hotell og Kafé tirsdag 28. mars 2017 kl. 18.00.
Første del av årsmøtet vil være åpent for ikke-medlemmer, grunneiere, rettighetshavere og andre interessenter og har følgende på dagsorden;
• Informasjon om prøvefiske foretatt av NINA i 2016.  
• Informasjon om status for driftsplan for Storsjøen.
• Revidert regnskap for kultiveringsfiskeprosjektet avsluttet 2016.
Deretter gjennomføres formelt årsmøte for foreningens medlemmer:
• Formell konstituering av årsmøtet
• Styrets årsberetning
• Revidert regnskap og revisors beretning
• Anvendelse av årets overskudd
• Valg av antall styremedlemmer som står på valg for 2-to år
• Valg av styreleder for 1-ett år (styret peker selv ut nestleder)
• Valg av 3-tre nummererte varamedlemmer til styret for 1-ett år
• Valg av revisor for 1-ett år
• Valg av nytt medlem i valgkomitè
• Fastsette medlemskontingent/serviceavgift
• Valg av arbeids- og aktivitetskomitè, (Storsjødreggen etc.)
• Behandle andre innkomne saker i henhold til vedtekter
• Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år
• Valg av 2-to tilstedeværende medlemmer til å undertegne
Årsmøteprotokoll.
Oppsigelse av verv meddeles valgkomiteens leder, Sigvald Akre, Gamleveien 470, 2485 Rendalen, e-post; sigvalda@online.no, senest innen 12. mars, og saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styreleder Bjørn Nytrøen-Rygh, Hårennveien 1144, 2485 Rendalen, e-post; bjorn@syringa.no, innen samme dato.
Velkommen - Enkel servering
Styret i Storsjøen fiskeforening
Med vennlig hilsen

Bjørn Nytrøen-Rygh

for Storsjøen Fiskeforening
2485 Rendalen
Org.nr.: 997 137 175
Følg Storsjøen fiskeforening på 
Facebook
Blogg; http://storsjoenfiskeforening.blogspot.com    
E-post: bjorn@syringa.no 
Telefon: 934 67 040


søndag 19. juni 2016

Dreggemester 2016.


Daniel M Svensberget fra Elverum , ble dreggemester 2016 med en ørret 3750 GR og 71 cm lang.torsdag 28. april 2016

Protokoll fra årsmøte 2016.

Klikk på bildet, så det blir lesbart


tirsdag 5. april 2016

Storstilt prøvefiske i Storsjøen.Klikk på bilde, så det blir lesbart.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Værvarsler for Storsjøen de neste 48 timene.


Rekordfisken til Einar Lomnes malt av Berger i opprinnelig størrelse og utseende
Webmaster for nettstedet til Storsjøen Fiskeforening-Ove Arnfinn Hammeren.

  © Storsjøen fiskeforening 2485 Rendalen. Storsjøen by BloggerMal-(Håven)

Back to TOP